Avaluació Camí

Aquí hi publiquem les rúbriques i els qüestionaris per avaluar el projecte "El camí de la Llum"


Els alumnes fent l'avaluació individual.

Rúbriques d’auto-avaluació.
Objectius transversals.
 • Ser i actuar de manera autònoma.
 • Pensar i comunicar.
 • Descobrir i tenir iniciativa.
 • Conviure i habitar el món.

Què he après?

1. Aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

molt
bastant
poc
gens
He començat les feines a l’hora.
He acabat les feines a l’hora.
He participat en les converses.
He sabut escoltar als companys.
He ajudat als companys.Què he après?

2. Aprendre a pensar i comunicar.

Molt
Bastant
poc
gens
He sabut buscar informació.
He entès la informació oral i escrita.
He entès la informació visual.
He entès la informació digital.
He participat en la creació d’informació nova.
He après a treballar en equip.
M’ha agradat treballar en equip.Què he après?

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

molt
bastant
poc
gens
Coneixia la història de la Sèquia.
He ampliat els meus coneixements.
Ara, sóc capaç d’explicar-ho als altres.
He entès què és un Arxiu Històric.
He entès que és una audio-guia.
He entès què és una roda de premsa.
He entès que és una presentació oficial.
El Camí de la Llum m’ha interessat.
El Camí de la Llum ha sortit com esperava.
Conec el recorregut del Camí i puc explicar-lo als companys.
M’agradaria seguir treballant el Camí a l’aula d’acollida, el curs vinent.
He participat en tots els projectes amb interès i fins al final.Què he après?

4 Aprendre a conviure i habitar el món.

Molt
Bastant
poc
gens
Fer la Sèquia va ser difícil, però ho van fer tan bé que avui encara ens dóna aigua.
Els personatges del Camí m’han agradat.
Sé recórrer el camí sense ajuda.
M’agrada passejar pel Camí.
M’agrada haver penjat el camí a l’Informatiu perquè tothom el conegui.
Manresa, és la meva ciutat.
M’agradaria fer altres treballs per la ciutat de Manresa.
M’agradaria seguir treballant en equip.


Objectius específics.

 1. Ús de la llengua per aprendre i conèixer la història local de la ciutat, en els fets succeïts durant el segle XIV, referits a la construcció de La Sèquia i la Misteriosa Llum.

Què he après?

1. Ús funcional de la llengua catalana.

molt
bastant
poc
gens
He participat en els converses de classe.
He sabut escoltar els companys.
He sabut fer servir un llenguatge respectuós amb els meus companys.
He sabut esperar el torn de paraula.
He sabut imaginar.
He sabut llegir i entendre els textos de classe.
He sabut crear textos propis.
He procurat no fer faltes d’ortografia i puntuació.
He sabut entendre els textos dels companys.
He seguit amb atenció les gravacions del Camí.
He entès què és editar les pistes.

 • Transformació de la informació obtinguda, en una proposta d’itinerari sonor ( àudio-guia) per a l’ús públic de tots els ciutadans, per mitjà del coneixement i utilització de les tecnologies de la informació (TIC)

Què he après?

2. Elaboració del Camí de la Llum.

molt
bastant
poc
gens
He entès la història de la Llum i la Sèquia.
He entès les diferències socials més importants entre la Manresa del segle XIV i la del segle XXI.
He participat en la elaboració del guió del Camí de la Llum.
He participat quan tocava, en la gravació del Camí.
He participat en la edició del Camí.
He participat amb interès, en la preparació de la roda de premsa.
He participat amb interès, en la preparació de la presentació oficial del Camí.
Sé buscar i explicar on trobar el Camí de la Llum a la xarxa.
Conec què és un codi QR.
Sé trobar la informació publicada a la xarxa sobre el Camí de la Llum.
M’atreveixo fer de guia del Camí per la ciutat; si algú m’ho demana.
 1. Els qüestionaris individuals.

LA LLUM I LA SÈQUIA DE MANRESA.

Avaluació individual. Part 1

Nom:
Data:
Llegeix i contesta; però pensa-ho bé abans de contestar.

MARCA LA RESPOSTA CORRECTA, O ESCRIU-LA SI CAL.

 1. A quin segle es va construir la Sèquia?
 • al segle XX
 • al segle XXV
 • al segle XIV

 1. Quin era el Rei que governava Catalunya?
 • Pere I
 • Pere II
 • Pere III

 1. Aquest Rei, va donar permís per construir la Sèquia?
 • Sí, el va donar.
 • No, ho va prohibir.

 1. Quin mestre d’obres va fer el projecte de la Sèquia?
 • Berenguer de Montagut.
 • Superman.
 • Shakira.
 • Guillem Catà.

 1. Per què els manresans necessitaven construir la Sèquia?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Qui s’hi va oposar?
 • El Valentí.
 • El Veguer de la ciutat de Manresa.
 • La Dolors de l’aula d’acollida.
 • El Bisbe Sacosta.
 • El Bisbe Ricomà.

 1. I, aquest Bisbe, com va castigar la ciutat de Manresa?
 • va fer tancar a la presó als manresans.
 • va posar tots els manresans a la cadira dels nerviosos.
 • amb l’excomunió als manresans i amb l’entredit als que feien la Sèquia.
 • amb un examen als manresans i amb un entrepà als consellers.

 1. Quin fet va ajudar a solucionar el problema de l’aigua que patia Manresa, i de l’acabament de la Sèquia?
 • l’arribada d’una llum que venia de la muntanya de Montserrat.
 • L’arribada del Rei Pere III

 1. Què és la Concòrdia?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Què és la Sèquia?
 • una autopista.
 • un canal que porta aigua.
 • un riu sec.

 1. La Sèquia agafa aigua ...
 • del riu Llobregat.
 • del riu Cardener.
 • del Mar Mort.
 • de la Mar Mediterrània.

 1. La Sèquia comença a...
 • Barcelona.
 • Balsareny.
 • Berga.
 • Manresa.

 1. La Sèquia acaba a...
 • Manresa.
 • Barcelona.
 • Xina.
 • Romania.

 1. La Sèquia encara existeix?.......... I encara porta aigua a Manresa?........

 1. L’aigua de la Sèquia duu l’aigua del riu Llobregat i arriba a Manresa al...
 • Parc de Transit.
 • Parc de l’Agulla.
 • Parc de La Seu.
 • Pati de l’Escola Pare Algué.

 1. Quin és el personatge que t’agrada més d’aquesta història. Escriu per què t’agrada. 1. Quin és el personatge que t’agrada menys d’aquesta història. Escriu per què no t’agrada.

Avaluació individual. Part 2

DOCUMENTS QUE HI HA AL MUSEU DE MANRESA DE LA HISTÒRIA DE LA SÈQUIA.

Nom:
Data:
Llegeix i contesta; però pensa-ho bé abans de contestar.

MARCA LA RESPOSTA CORRECTA, O ESCRIU-LA SI CAL.

Els Pergamins de la Sèquia ens expliquen una part de la Història de la ciutat de Manresa.

Escriu o marca la resposta correcta

 1. On són els Pergamins de la Sèquia?
 • A l’Ajuntament.
 • A l’Arxiu Històric.
 • Al Pont Vell.
 • A la Biblioteca de l’escola.
 • A l’Informatiu del Pare Algué.

 1. Aquests documents són...
 • Fotocòpies.
 • Pergamins.
 • DVD.
 • CD.

 1. Un pergamí és:
 • Un text escrit en una llibreta.
 • Un llibre.
 • Un document escrit en la pell adobada d’un animal, habitualment utilitzaven pell de xai i els guardaven enrotllats.
 • Un informe de l’escola.
 • El dossier de l’aula d’acollida.

 1. Fes correspondre les dates següents amb el document que toqui.

 1. 23 d’agost de 1339
 2. 19 de novembre de 1345
 3. 12 de juny de 1346

.......................................És el permís (i els diners) que el Rei Pere III, dóna a Manresa perquè facin La Sèquia.

.........................................És La Concòrdia, un document d’acord que signen els representants de Manresa i del Bisbe Ricomà per seguir endavant les obres de la Sèquia i que també signen el Bisbe Ricomà i el rei Pere III.


.............................És la confirmació que vol dir que La Concòrdia està bé i ben escrita, per part del Papa Climent VI que és qui manava més a l’Església.


 1. Els Pergamins de la Sèquia van ser escrits tots tres al segle:
 • XIV
 • XXI
 • XV
 • X

 1. Per què aquests documents es guarden a l’Arxiu Històric?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Recordes com estaven protegits?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Com es diu l’arxiver?

 1. L’Arxiu Històric està situat a:
 • El carrer Guimerà.
 • El Passeig Pere III.
 • La Via Sant Ignasi.
 • El Parc de l’Agulla

10. Per què creus tu que són importants els Pergamins de la Sèquia?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Avaluació individual. Part 3


Nom:
Data:

EL CAMÍ DE LA LLUM

Llegeix i contesta; però pensa-ho bé abans de contestar.

MARCA LA RESPOSTA CORRECTA, O ESCRIU-LA SI CAL.


 1. El Camí de la LLUM és...
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. El Camí de la LLUM comença a......................................................... i acaba a ................................

 1. Què explica el Camí de la LLUM?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Per on passa el Camí de la LLUM. Escriu el nom de les parades i dels personatges que hi hem fet sortir.
Inici:
Parada 1:
Parada 2:
Parada 3:
Parada 4:
Parada 5:
Parada 6:
Parada 7:
Parada 8:
Parada 9:
Final:

 1. Quin personatge del Camí t’agrada més? ________________________________________
Perquè? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Què necessites per sentir el Camí de la LLUM?

 • Un ordinador connectat a internet.
 • Un ordinador.
 • Un CD de la Cantània.
 • Una ràdio.

 1. Si volguessis dur els teus pares a passejar pel camí de la LLUM, i tinguessis un ordinador connectat a internet, o un mòbil (Blackberry, Iphone o Android) tu què faries?


 1. Què és el que t’ha agradat més de fer el camí de la Llum?
 1. Què és el què t’ha agradat menys de fer el Camí de la LLUM?
 1. T’agradaria que el curs vinent – quan facis 6è- seguíssim treballant i ampliant la feina feta en el Camí de la LLUM?
 2. Tu què proposes?
Escriu per què.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada